Forsamlingslokaler  (kun for klubbens medlemmer)
Reservert
2023:
Fredag 18. aug. og lørdag 19. aug.
Lørdag 26. aug.


2024:
Søndag 19. mai og lørdag 25. mai

"Rorbua"

Kjøkken