Båthuset - kort historikk

Skrevet av Arnt Tore Andersen

Dette huset ble bygd i 1917/19 i forbindelse med etablering av en torvstrøfabrikk i området. Fabrikken ble reist på et areal like nordøst for Ingvar Bergs eiendom. Åfjordingen Akim Murvold ble hentet hit som leder og maskinist ved fabrikken. Meningen var at torvstrøet skulle skipets ut fra Austrått og således omsettes utenbygds. Det nåværende båthuset/klubbhuset ble følgelig bygd som lager for torvstrøet som skulle skipes ut. Slikt torvstrø ble gjerne benyttet av bøndene som strø i kubåser og heste- og grisebinger mm. Noe ble også skipet ut som brennselstorv. 15-20 personer var ansatt ved bedriften. Denne strøfabrikken viste seg dessverre ikke å ha livets rett og den ble lagt ned etter kun få års drift, trolig allerede i 1925/26.

Senere ble huset benyttet som høylager av driverne av Austrått gods. Under krigen ble huset beslaglagt av tyskerne og da benyttet som lager for alskens militært utstyr. Tyskerne foretok visstnok også visse forsterkninger av bygget. I etterkrigstiden var huset og tomteområdet Ørland kommunes eiendom inntil den ble overdratt til/kjøpt av Ørland Båtklubb i 2017.

More...Molobygging tidlig 80-åra

Mimrebilder