Velkommen til Austrått Havn

Havnekamera

Havnekamera
Nytt bilde hvert 10. min
For tiden ute av drift. Overvåkingskameraene virker

Søknadsskjemaet også ute avdrift!!


Alle med bopel eller annen tilhørighet til Ørland kommune kan opptas som medlemmer av klubben.
Se "ØRLAND BÅTKLUBB/Søknadsskjema".
Pr. juni 2023 - 5 ledige båtplasser i variert størrelse.


Ørland Båtklubb, Borgveien 18, 7140 Opphaug  -  orlbaat(at)gmail.com  -  austraathavn.com  -  Org. nr.  914130859